Hör av dig,

vi finns här för stöd och råd.

Behöver du akut hjälp?

Vid pågående misshandel – ring 112!

Ikon Öppen stödverksamhet - Pratbubbla

Öppen stödverksamhet

Att kontakta oss på kvinnojouren kan vara ett första steg mot ett liv fritt från våld. När du ringer oss kan du vara anonym och alla samtal är kostnadsfria. Vi tror på dig och vi är vana att prata om det som är svårt.

Vi kan hjälpa till med samtalsstöd via telefon, chatt och i våra lokaler.

Ikon Skyddat boende - Hus med ett hjärta

Skyddat boende

Vi tar emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd. När du bor hos oss får du samtalsstöd, praktisk hjälp och trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal.

För att bo på vårt skyddade boende behöver du ett beslut från den socialtjänst där du är folkbokförd. Vi kan hjälpa dig i kontakten med din socialtjänst.

Ikon Opinion - Skrivande penna

Opinion

Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är vår uppgift att vara röstbärare, att förmedla våra samlade kunskaper och erfarenheter och verka för att göra skillnad. Vi driver därför opinion i frågor rörande våldsutsatta kvinnor och barn. Detta gör vi genom att informera om Sollentuna kvinnojour och utbilda om våld och konsekvenser av våld.

Till dig på socialtjänsten

Sollentuna kvinnojour är en liten, personlig och icke-vinstdrivande kvinnojour med engagemang för varje kvinna och barn som lever med våld.  Vårt mål är att alla som kommer till oss ska få ett tryggt och självständigt liv. Vi arbetar utifrån en individuell genomförandeplan tillsammans med varje kvinna som kommer till oss. Vi bedriver ett ideellt skyddat boende med ett professionellt arbetssätt och utbildad personal.

Stötta oss

Bli medlem

Som medlem i bidrar du genom din medlemsavgift och genom att vi tillsammans blir en stark förening som kan påverka samhället och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Du får information om föreningens verksamhet är inbjuden till våra medlemsmöten.

Bli volontär

Vi är en ideell förening där volontärernas engagemang är en ovärderlig del i verksamheten. Du kan hjälpa till med det praktiska arbetet i våra verksamhetslokaler och i vårt boende, du kan delta i vårt opinionsbildande arbete eller ta uppdrag som kontaktperson eller stödsamtalare.

Sponsra oss

Vill ditt företag eller organisation sponsra Sollentuna kvinnojour? Alla gåvor är enormt värdefulla för oss och går framför allt till kvinnorna och barnen på våra boenden. Vi tar gärna emot både ekonomiska bidrag och material – hör av er och berätta hur ni vill samarbeta med oss.

Våra ledstjärnor

Vi är röstbärare - Kvinnor har ett möte

Vi är röstbärare

Vi verkar för att våldsutsatta kvinnor och barns situation uppmärksammas och tas på allvar i alla sammanhang. Vi använder vår kunskap till att höra den enskilda kvinnans berättelse och våra erfarenheter till att lyfta de många kvinnornas röster.

Vi vill synliggöra strukturer som begränsar kvinnors möjlighet att ta del av allt i samhället. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildningar om våld, genus, jämställdhet och barnens perspektiv både internt och som rådgivare till sjukvård, myndigheter och skolor.

Vi ger trygghet - Mamma och barn på promenad

Vi ger trygghet

Det ska kännas tryggt att höra av sig till oss. Mötet med varje kvinna och barn ska präglas av omsorg, närvaro och empati. Med vår kunskap, erfarenhet och förståelse ska vi skapa ett möte där hon känner sig skyddad och kan få hjälp med hur hon kan skydda sig efter mötet.

Vi ska vara platsen där hon kan berätta, vila och ta nästa steg.

Vi skapar empowerment - Två kvinnor kramas

Vi skapar empowerment

Vårt arbete vilar på den feministiska värdegrunden att alla kvinnor har rätt till självbestämmande och frihet. Varje kvinna och hennes situation är unik, och så måste även våra handlingsplaner vara. Alla möten med oss utgår ifrån hennes individuella berättelse och behov.

Vårt mål är att varje person ska få knyta an till sin egen inneboende kapacitet och vinna känslan av att ha makt över sitt liv.

Våra sponsorer

Vi har möjlighet att genomföra vårt viktiga arbete tack vare sponsorer som donerar tid, erfarenhet och pengar till verksamheten. Tack till er företag och organisationer som bidrar till vår hjälp för våldsutsatta kvinnor och barn. Vill ni också bidra?