Vi finns här för dig. Vi tror på dig och arbetar med dig. Det spelar ingen roll om våldet hände igår kväll eller för många år sedan.

Du har rätt att få stöd och hjälp.

Samtalsstöd

Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor och till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Kanske vill du berätta vad du var med om i helgen, kanske vill du ha råd om din skilsmässa, kanske vill du bara få sitta tyst i ett tryggt rum. Du måste inte veta var du ska börja eller ha bestämt dig. När du kontaktar oss arbetar vi med dig och stöttar dig i dina egna beslut.

Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym. Möjlighet till tolk finns. Kontakta oss på telefon eller mejl.

Praktiskt stöd

Det är svårt att veta var man ska börja, hur saker går till och vad man behöver ha koll på. Det är ännu svårare att göra det ensam. Vi har kunskap och erfarenhet och hjälper dig med de praktiska momenten. Vi kan förmedla kontakt och följa med på möten med polis, advokat, tingsrätt, sjukvård och socialtjänst. Vi kan också hjälpa till i frågor om till exempel skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser om någon fråga hjälper vi dig vidare.

Om du vill ha hjälp och råd eller vill att vi ska följa med dig på ett möte, kontakta oss och boka en tid här.

Skyddat boende

På våra boenden tar vi emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd på grund av våld. När du bor hos oss får du samtalsstöd, praktisk hjälp och trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal.

För att bo på vårt skyddade boende behöver du ett beslut från den socialtjänst där du är folkbokförd. Vi kan hjälpa dig i kontakten med din socialtjänst. 

Här hittar du kontaktuppgifter till oss och andra som kan hjälpa dig.

Stöd för barn

Att vara med om att mamma utsätts för våld är skrämmande och svårt för alla barn. Det är inte alltid det syns utanpå om ett barn bär på minnen som påverkar hur det mår. Men vi vet att det är extra viktigt att få sätta ord på sina tankar om det är en närstående som har varit skrämmande.

På vår samtalsmottagning arbetar personal med utbildning och erfarenhet av våld. De har erfarenhet av att möta barn som har upplevt våld i familjen. Vi har tystnadsplikt och alla samtal är kostnadsfria. Vi arbetar med samtalsmodellen Trappan, en metod i flera steg där barnet får forma sin egen berättelse om våldet. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss så kan vi tillsammans fundera kring om Trappan kan passa ditt barn.

Hör av dig,

Du kan ringa, mejla eller chatta med oss.
När du kontaktar oss kan du vara anonym och alla samtal är kostnadsfria.
Om du behöver en tolk så ordnar vi det.