Till dig som är anhörig

Det krävs civilkurage att våga se, lyssna och agera när man märker att någon i ens närhet blir illa behandlad. Vi är ofta rädda för att lägga oss i andras liv, det kan vara svårt både att våga fråga och att veta hur man hjälper till. Men det är viktigt att du tar din oro på allvar. Här hittar du några råd för dig för dig som är anhörig. Du kan också höra av dig till oss om du känner att du behöver hjälp att hjälpa någon du älskar.

Vad kan du göra?

Våga fråga

Prata direkt med henne. Även om det är svårt kan det hjälpa att ställa raka frågor, som till exempel ”Slår han dig?”. Prata däremot inte med hennes partner eller när han är i närheten.

Lyssna och tro henne

Lyssna och tro på vad hon säger. Våga tro det värsta – det som berättas är ofta bara en del av allt som hänt. Om hon förringar det hon var varit med om är det viktigt att inte följa med i det. Försök inte hitta ursäkter utan markera tydligt att det är fel.

Låt henne ta sin tid

Hon kanske inte orkar berätta eller ändra på något just nu. Berätta att du finns där och stöttar henne när hon är redo.

Dokumentera

Uppmuntra henne att dokumentera skador, till exempel med dagbok (med datum och tider) och foton. Du kan göra din egen dokumentation av vad du ser och vad hon berättar. Uppmuntra henne att uppsöka ett sjukhus. Erbjud dig att ha bevis hemma hos dig.

Sök stöd

Kontakta en kvinnojour, tjejjour eller socialtjänsten i din kommun. Berätta för din anhöriga vilken hjälp som finns och att hon kan vara anonym. Även du har rätt att få stöd och råd, glöm inte bort att avlasta dig själv så att du orkar!

Gör en polisanmälan

Ofta är det bra att låta henne ta saker i sin egen takt och ta de beslut som hon är redo att ta. Om du upplever att situationen är akut kan du själv göra en polisanmälan eller ringa polisen för råd. Våld i nära relation faller under allmänt åtal. Finns det barn inblandade är det din skyldighet som medmänniska att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Var uppmärksam på varningstecken

Social frånvaro. Hon dyker inte upp på avtalade möten, drar sig undan från vänner och familj och kommer med ursäkter för varför hon inte kan vara med.

Mental frånvaro. Hennes beteende har ändrats och hon är mer disträ och svår att få kontakt med än tidigare.

Hon blir ofta störd av sin partner. Partnern kontaktar henne oftare än vad som är rimligt och hämtar henne var hon än är.

Hon måste anpassa sig efter sin partner, passa tider eller beter sig annorlunda när hen är med.

”Varför går hon inte?”

Det kan vara svårt att förstå varför någon i din närhet stannar kvar i en relation med en person som behandlar henne illa. Att lämna en våldsam relation är svårt av flera anledningar.

För att förhållandet en gång började med kärlek, som vilket förhållande som helst.

För att de har barn ihop.

För att någon som använder våld i relation växlar mellan våld och värme.

För att en partner som misshandlar först har plockat bort hennes sociala skyddsnät. Hen har isolerat henne, fått bort henne från släkt, vänner och arbetskamrater.

För att en våldsutsatt kvinna inte tror att någon kan eller vill hjälpa henne.

För att hon genomgått vad som kallas normaliseringsprocessen.

För att en våldsutsatt kvinna är rädd att förlora sina barn.

För att kunna skydda sina barn gentemot att lämnas skyddslösa hos den andra vårdnadshavaren.

För att en våldsutsatt kvinna är rädd att inte bli trodd.

För att en våldsutsatt kvinna är rädd att bli dödad om hon lämnar relationen.

För att en våldsutsatt kvinna som ständigt utsätts för kränkningar, våld och hot om våld blir förvirrad och utmattad, otrygg och rädd.

För att en människa som regelbundet blir våldsutsatt till slut förlorar all sin självkänsla och all känsla för vad som är rätt och fel. En våldsutsatt kvinna tar på sig skulden för att hon blir slagen. Kvinnan kan stanna hos en partner som slår av rädsla för att bli utsatt för ännu värre misshandel. Hon är rädd att bli dödad, rädd att bli socialt utstött, rädd för ensamhet. Kvinnan mister inte hoppet om en förändring till det bättre. Kvinnan mister inte hoppet om att den andre skall sluta slå.

Hör av dig,

Vi har kunskap och erfarenhet av att hjälpa kvinnor som lever med våld i nära relationer. Om du vill ställa en fråga, be om råd eller få hjälp med att göra en anmälan så finns vi här.