Bli medlem

Som medlem i Sollentuna kvinnojour bidrar du genom din medlemsavgift och genom att vi tillsammans blir en stark förening som kan påverka samhället och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Alla medlemmar får information om föreningens verksamhet genom styrelsens medlemsbrev och blir inbjuda till våra medlemsmöten, inklusive årsmötet.

Privatperson: 200 kr/år
Företag/förening:
 600 kr/år