Om oss

Sollentuna kvinnojour är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav ett trettiotal är aktiva som volontärer och tar uppdrag som kontaktpersoner, håller stödsamtal eller hjälper till med det praktiska i verksamheten.  Sollentuna kvinnojour har tre heltidsanställda personer som arbetar dagtid. Personalen har adekvat utbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer och frågan om mäns våld mot kvinnor. Det yttersta ansvaret för Sollentuna kvinnojour har kvinnojourens styrelse. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag från Sollentuna kommun.

Sollentuna kvinnojour verkar för ett samhälle fritt från våld. Så här gör vi:

Samtalsstöd. Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor och barn samt till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Vi arbetar med att stötta dig i dina egna beslut. Samtalen kan ske i våra lokaler eller via telefon. Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym. Möjlighet till tolk finns. Boka via telefon eller mejl.

Praktiskt stöd. Sollentuna kvinnojour kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser runt någon fråga hjälper vi dig vidare.

Skyddat boende för kvinnor och deras barn. Sollentuna kvinnojour har möjlighet att ta emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd pga våld. När du bor hos oss erhåller du samtalsstöd och praktisk hjälp samt trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal. Om du är i behov av skydd – kontakta din socialtjänst eller Sollentuna kvinnojour.

Information och samhällsförändring. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi driver därför opinion i frågor rörande våldsutsatta kvinnor och barn. Detta gör vi genom att informera om Sollentuna kvinnojour och utbilda om våld och konsekvenser av våld. Om du är intresserad av att ta del av vår kunskap eller har en fråga som du tycker att vi borde uppmärksamma – hör av dig via telefon eller mejl.

Så kan du stötta vår verksamhet!