Om du behöver hjälp akut

Vid pågående misshandel, ring SOS alarm 112 

Behöver du skyddsboende, ring till socialtjänsten i din kommun

Du kan ringa oss för rådgivning 08–356069 på dagtid.

Samtal och rådgivning är kostnadsfritt.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Prata med oss

Att kontakta oss på kvinnojouren kan vara ett första steg mot ett liv fritt från våld. I vår samtals-mottagning kan du vara anonym och alla samtal är kostnadsfria. Vi tror på dig och vi är vana att prata om det som är svårt.

Skyddat boende

Till vårt skyddade boende kommer kvinnor och barn som behöver skydd från hot och våld, och stöd i en akut krissituation. Här kan du som placerar läsa mer om vad vi erbjuder.

Vad är våld

Mäns våld är ett utbrett samhälls-problem. Till våld räknas slag, hot, glåpord och kontroll; kort sagt alla handlingar som skrämmer, smärtar eller skadar dig. Är du utsatt för våld har du rätt att få hjälp, skydd och stöd.

Stöd oss

Sollentuna kvinnojour är en ideell förening som verkar för ett samhälle fritt från våld. Det finns flera sätt som du, din förening eller ditt företag kan bidra till vår verksamhet.

Dölj mitt besök

Så här döljer ditt besök på vår hemsida, så att ingen kan hitta spår i datorn av vad du har läst.

Barn och våld

Vi vet att barn vet mer om våld än vad vuxna tror. Flera tusentals barn i Sverige får vara med om att pappa slår eller hotar mamma, och ofta blir det en familjehemlighet. Ibland tänker barn att våldet beror på dem. Men våld är alltid vuxnas ansvar.

Top