Stöd oss

Det finns flera sätt som du som privatperson kan bidra till Sollentuna kvinnojours arbete för ett samhälle fritt från våld. Vi tar också emot stöd och bidrag från organisationer och företag, och uppmuntrar dig som har idéer om samarbete eller som vill sponsra oss att ta kontakt här via hemsidan.

Medlem. Som medlem i Sollentuna kvinnojour bidrar du genom din medlemsavgift och genom att vi tillsammans blir en stark förening som kan påverka samhället och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Alla medlemmar får information om föreningens verksamhet genom styrelsens medlemsbrev ett par gånger om året och blir inbjuda till våra medlemsmöten, inklusive årsmötet.

Volontär. Sollentuna kvinnojour är en ideell förening där volontärernas engagemang är en ovärderlig del i verksamheten. Som volontär kan du hjälpa till med det praktiska arbetet i våra verksamhetslokaler och i vårt boende, du kan delta i vårt opinionsbildande arbete eller ta uppdrag som kontaktperson eller stödsamtalare.

Är du intresserad av att engagera dig är du varmt välkommen att kontakta oss här via hemsidan! Alla volontärer genomgår en utbildning och lämnar utdrag ur polisregistret. Grundutbildningen hålls ungefär vartannat år.

Bidra ekonomiskt. Genom att skänka en summa pengar till Sollentuna kvinnojour bidrar du direkt till vår verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn. Gåvopengarna går framför allt till aktiviteter med barnen i vårt skyddade boende.

Bankgiro: 5600-5820
Swish: 123 653 65 44

Skänka saker. Vi får ofta förfrågningar om att ta emot saker och kläder, men har inte alltid tid eller utrymme att ta hand om det. Vi har därför en maillista med privatpersoner och föreningar, dit vi skickar förfrågningar då verksamheten, eller kvinnor och barn vi möter, har behov av specifika saker. Skicka ett meddelande här på hemsidan så sätter vi upp dig på listan! Vill du göra en insamling till förmån för kvinnojouren eller de kvinnor och barn som bor hos oss, är det som kommer till allra mest nytta faktiskt pengar. Skriv gärna ett meddelande på inbetalningen om du vill att pengarna ska gå till ett specifikt ändamål, exempelvis presentkort på mataffärer till kvinnor.

Bjud in oss som föreläsare. Genom att fler får kunskap om våld, hur det kan upptäckas och vad det får för konsekvenser, så kan fler få hjälp i tid. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn, och vårt engagemang i frågan.