Till dig som är utsatt

Vi finns här för dig. Vi tror på dig och arbetar tillsammans med dig. Det spelar ingen roll om våldet hände igår kväll eller för många år sedan. Du har rätt att få stöd och hjälp. 

Vi erbjuder

Samtalsstöd

Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor och till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Vi arbetar med att stötta dig i dina egna beslut. Samtalen kan ske i våra lokaler eller via telefon. Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym. Möjlighet till tolk finns. Boka via telefon eller mejl.

Praktiskt stöd

Sollentuna kvinnojour kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande bland annat skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser om någon fråga hjälper vi dig vidare.

Samtalsgrupp

Sollentuna kvinnojour erbjuder under hösten 2019 samtalsgrupp för kvinnor som för kvinnor som levt med våld. Gruppens syfte är att få verktyg och tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation, bearbeta erfarenheter av våld. Ledare för gruppen är kuratorer på Sollentuna kvinnojour. Ledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och med våldsutsatta. Om du önskar delta så vill vi träffa dig för ett personligt informationsmöte innan gruppen startar. Boka möte via telefon eller mejl.

Trappan-samtal

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal för barn som upplevt våld i familjen. Modellen för samtalen kallas Trappan och målet är att barnet ska få möjlighet att forma sin egen berättelse om våldet och sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan läsa mer om Trappan här! Och du är varmt välkommen att ta kontakt med oss så kan vi tillsammans fundera kring om Trappan kan passa ditt barn.

Skyddat boende för kvinnor och barn

Sollentuna kvinnojour har möjlighet att ta emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd pga våld. När du bor hos oss får du samtalsstöd och praktisk hjälp samt trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal. För att bo på vårt skyddade boende behöver du ett beslut från den socialtjänst där du är folkbokförd. Vi kan hjälpa dig i kontakten med din socialtjänst. Om du är i behov av skydd – kontakta din socialtjänst.

 

Dina rättigheter

Du som är våldsutsatt i din relation är ett brottsoffer. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens (i din kommun) uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. I lagen står det;

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”.

Detta betyder att socialnämnden har skyldighet att hjälpa dig om du varit eller är utsatt för våld i din relation. Du ska få hjälp även om din partner INTE är dömd för något brott eller om du INTE har polisanmält. Den hjälp du får är beroende på din individuella situation men det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivning eller stödjande samtal, ordnande med kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivillighetsorganisationer, hjälp att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheten eller övriga rättsväsende samt insatser för eventuellt barn. Även våld och övergrepp i samkönade relationer omfattas av bestämmelsen.  Kontakt socialtjänsten i din kommun för mer information.

 

Vad händer om du polisanmäler?

Eftersom du faktiskt utsätts/ utsatts för brott så bör detta polisanmälas. Det kan kännas jobbigt och måste vara ditt eget beslut. Till oss kommer många kvinnor som valt att inte polisanmäla och stöd och hjälp ska man få utan att detta krävs. Dock brukar vissa saker vara enklare att ordna i fall man polisanmält, såsom exempelvis skyddade personuppgifter.

Våld i nära relation faller under allmänt åtal, vilket betyder att du inte kan lägga ned din anmälan i fall du ångrar dig eller i fall din partner försöker tvinga eller övertala dig att ta tillbaka anmälan.

Polisen har ökat sin kunskap om våld i nära relation och oftast finns det poliser som arbetar särskilt med dessa frågor som kan ta emot din anmälan. Du kan be om att få prata med en person som arbetar med våld i familjen, du kan också be om att få en kvinnlig polis om det känns bättre. Du har rätt att ta med dig någon som du litar på som stöd till polisstationen och polisförhör. Om en person är med din på ett polisförhör får en den personen inte vittna i en rättegång.

När du anmäler ett brott av detta slag ska polisen erbjuda dig ett målsägandebiträde. Det är en juridiskt utbildad person som kan hjälpa dig med juridiska frågor och finnas med vid förhör och liknande. Ett målsägandebiträde är kostnadsfritt och du har rätt att lämna önskemål om vilken advokatbyrå ska Polisen kommer också fråga dig i fall du önskar kontakt med en kvinnojour eller brottsofferjour.

Efter att polisen tagit upp din anmälan kommer de att förhöra den misstänkte samt eventuell vittnen. I bland häktas den misstänkte under kortare eller längre tid. Om du är rädd för din säkerhet ska du tala om det för polisen. De kan då hjälpa dig att få kontakt med socialtjänsten eller socialjouren som ska göra en hot- och riskbedömning och titta på ditt behov av att vara på för att få skyddat boende. Efter förhör kommer en åklagare besluta om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Finns det så kommer det så småningom bli rättegång. Att det inte finns ”tillräckligt med bevis” betyder inte att polisen inte tror på dig, utan det betyder att det inte tillräckligt för en juridisk rättegång.

Ett par tips till dig som lever med våld

♥ Ta din rädsla på allvar!

♥ Berätta om din situation för någon.

♥ För dagbok över vad som händer: hot, trakasserier, våld etc. Notera datum, tid, plats. Se till att förvara anteckningarna på en säker plats. Exempelvis hemma hos en vän.

♥ Dokumentera skador. Uppsök sjukvård för rättsläkarintyg eller till fotografera de själv.

♥ Ring en kvinnojour/tjejjour eller annan stödenhet.

♥ Kontakta din socialtjänst och gör en polisanmälan!

♥ Förbered din flykt. Ordna det som behöver ordnas. Lägg alltid nycklar, plånbok och annat viktigt på samma ställe i ditt hem. Ha en övernattningsväska färdigpackad.