Till dig som placerar

Skyddat boende

Sollentuna kvinnojour är en liten, personlig och icke-vinstdrivande kvinnojour med engagemang för varje kvinna och barn som lever med våld.  Vi bedriver ett ideellt skyddat boende med ett professionellt arbetssätt.

Sollentuna kvinnojours mål är att de kvinnor och barn som kommer till oss ska få ett tryggt och självständigt liv, fritt från våld. Vi arbetar utifrån en individuell genomförandeplan tillsammans med den våldsutsatta och dennes handläggare. Vi utvärderar alltid våra insatser och vi har många nöjda brukare och placerare. Placering sker efter överenskommelse, vardagar 08.00-15.30.

  • Vi arbetar på uppdrag av kommuner och i enlighet med Socialtjänstlagen. Vår personal har adekvat akademisk utbildning samt utbildning i olika samtalsmetoder så som MI och Trappan.
  • Vi genomför strukturerade hot- och riskbedömningar (Freda, Sara) och gör kontinuerliga säkerhets- och trygghetsavstämningar tillsammans med den boende.
  • Hos oss bor kvinnor och medföljande barn i egna lägenheter och har regelbunden kontakt med personal. I närheten av lägenheterna finns kommunikationer, affärer och annan service, t ex vårdcentral och bibliotek.
  • Vi välkomnar husdjur i en av våra lägenheter.
  • Ett tydligt barnperspektiv genomsyrar vår verksamhet och alla barn får åldersadekvat information och stöd. Barn som bor i vårt skyddade boende erbjuds förskole-/skolplats.
  • Alla kvinnor och barn erbjuds extra stöd och hjälp i vardagen av engagerade ideella kontaktpersoner. Alla volontärer har gått utbildning om våld i nära relation och har lämnat in utdrag ur belastningsregistret, samt erbjuds regelbunden handledning.