Trappan

Samtalsstöd för barn som upplevt våld i familjen

Att vara med om att mamma utsätts för våld är skrämmande och svårt för alla barn. Det är inte alltid det syns utanpå om ett barn bär på minnen som påverkar hur det mår. Men vi vet att det är extra viktigt att få sätta ord på sina tankar om det är en närstående som har varit skrämmande.

Sollentuna kvinnojour erbjuder kostnadsfria stödsamtal för barn som upplevt våld i familjen. Modellen för samtalen kallas Trappan och målet är att barnet ska få möjlighet att forma sin egen berättelse om våldet och sätta ord på sina tankar och känslor. Vi träffas 5-10 gånger och jobbar i tre steg:

o lära känna varandra
o arbeta med en särskild händelse med bild eller lek
o kunskap om de egna reaktionerna

Kvinnojour för både kvinnor och barn

På Sollentuna kvinnojour arbetar personal med utbildning och erfarenhet av samtal med barn, och som är utbildade i Trappan-modellen. Till vår öppna samtalsmottagning är kvinnor och barn med erfarenheter av våld välkomna. Vi har tystnadsplikt och alla samtal är kostnadsfria.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss, anonymt om du vill, så kan vi tillsammans fundera kring om Trappan kan passa!