Till dig som känner någon som är utsatt

Det krävs civilkurage att våga se, lyssna och agera när man märker att någon i ens närhet blir illa behandlad.

♥ Våga fråga. Om hon inte orkar eller vill ge ett ärligt svar vet hon åtminstone att du finns när hon klarar av att prata om sin situation.

♥ Lyssna och tro på det som kvinnan säger. Våga tro det värsta – det som berättas är ofta bara en del av allt som hänt.

♥ Ring en kvinnojour/tjejjour eller annan stödenhet – även du kan få råd och stöd.

♥ Uppmuntra henne att dokumentera skador, eller ser till att hon uppsöker sjukhus.

♥ Föreslå att hon för dagbok, där hon kan skriva ner om något händer. Skriv själv upp vad du får höra eller iakttar, skriv även tidpunkt. Det kan komma till nytta senare.

♥ Låt kvinnans val vara hennes egna.

♥ Du kan själv göra en polisanmälan eller ringa polisen för råd. Våld i nära relation faller under allmänt åtal.

♥ Finns det barn inblandade är det din skyldighet som medmänniska att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

♥ Glöm inte att sätta gränser för ditt engagemang så att du orkar!