Till dig som är utsatt

Om du lever i ett förhållande där du blir kränkt, kontrollerad, skrämd eller utsatt för våld –  ta kontakt med Sollentuna kvinnojour.

Vi nås säkrast under vardagar 09:00 – 16:00.

Är du i behov av akuthjälp kontakta SOS-alarm 112 eller socialtjänsten i din kommun.

Hos oss får du vara anonym och vi har tystnadsplikt.

 

Vi erbjuder

Samtalsstöd

Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor samt till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Vi arbetar med att stötta dig i dina egna beslut. Samtalen kan ske i våra lokaler eller via telefon. Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym. Möjlighet till tolk finns. Boka via telefon eller mejl.

Praktiskt stöd

Sollentuna kvinnojour kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande bland annat skilsmässa och skyddade personuppgifter. Om vi inte har kunskaper eller resurser om någon fråga hjälper vi dig vidare.

Skyddat boende för kvinnor och deras barn

Sollentuna kvinnojour har möjlighet att ta emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd pga våld. När du bor hos oss får du samtalsstöd och praktisk hjälp samt trygghet. Vi ser även till barnens behov av samtal. För att bo på vårt skyddade boende behöver du ett beslut från den socialtjänst där du är folkbokförd. Vi kan hjälpa dig i kontakten med din socialtjänst. Om du är i behov av skydd – kontakta din socialtjänst.

Samtalsgrupp

Sollentuna kvinnojour erbjuder under hösten 2019 samtalsgrupp för kvinnor som för kvinnor som levt med våld. Gruppens syfte är att få verktyg och tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation, bearbeta erfarenheter av våld. Ledare för gruppen är kuratorer på Sollentuna kvinnojour. Ledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och med våldsutsatta. Om du önskar delta så vill vi träffa dig för ett personligt informationsmöte innan gruppen startar. Boka möte via telefon eller mejl.

Samtal och rådgivning är kostnadsfritt. Tillgång till tolk finns.

Ring eller mejla oss på  

08-35 60 69 eller

info@sollentunakvinnojour.se

Om det är upptaget eller om vi inte svarar – lämna telefonnummer och information om när vi kan ringa tillbaka.

Dina rättigheter

Du som är våldsutsatt i din relation är ett brottsoffer. Enligt Socialtjänstlagen 5 kap 11 § är det socialnämndens (i din kommun) uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp. I lagen står det;

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”.

Detta betyder att socialnämnden har skyldighet att hjälpa dig om du varit eller är utsatt för våld i din relation. Du ska få hjälp även om din partner INTE är dömd för något brott eller om du INTE har polisanmält. Den hjälp du får är beroende på din individuella situation men det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd, hjälp med skyddat boende, rådgivning eller stödjande samtal, ordnande med kontaktperson, förmedling av kontakter med andra myndigheter och frivillighetsorganisationer, hjälp att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheten eller övriga rättsväsende samt insatser för eventuellt barn. Även våld och övergrepp i samkönade relationer omfattas av bestämmelsen.  Kontakt socialtjänsten i din kommun för mer information.

Vad händer om du polisanmäler?

Eftersom du faktiskt utsätts/ utsatts för brott så bör detta polisanmälas. Det kan kännas jobbigt och måste vara ditt eget beslut. Till oss kommer många kvinnor som valt att inte polisanmäla och stöd och hjälp ska man få utan att detta krävs. Dock brukar vissa saker vara enklare att ordna i fall man polisanmält, såsom exempelvis skyddade personuppgifter m.m.

Våld i nära relation faller under allmänt åtal, vilket betyder att du inte kan lägga ned din anmälan i fall du ångrar dig eller i fall din partner försöker tvinga eller övertala dig att ta tillbaka anmälan.

Polisen har ökat sin kunskap om våld i nära relation och oftast finns det poliser som arbetar särskilt med dessa frågor som kan ta emot din anmälan. Du kan be om att få prata med en person som arbetar med våld i familjen, du kan också be om att få en kvinnlig polis om det känns bättre. Du har rätt att ta med dig någon som du litar på som stöd till polisstationen och polisförhör. Om en person är med din på ett polisförhör får en den personen inte vittna i en rättegång.

När du anmäler ett brott av detta slag ska polisen erbjuda dig ett målsägandebiträde. Det är en juridiskt utbildad person som kan hjälpa dig med juridiska frågor och finnas med vid förhör och liknande. Ett målsägandebiträde är kostnadsfritt och du har rätt att lämna önskemål om vilken advokatbyrå ska Polisen kommer också fråga dig i fall du önskar kontakt med en kvinnojour eller brottsofferjour.

Efter att polisen tagit upp din anmälan kommer de att förhöra den misstänkte samt eventuell vittnen. I bland häktas den misstänkte under kortare eller längre tid. Om du är rädd för din säkerhet ska du tala om det för polisen. De kan då hjälpa dig att få kontakt med socialtjänsten eller socialjouren som ska göra en hot- och riskbedömning och titta på ditt behov av att vara på för att få skyddat boende. Efter förhör kommer en åklagare besluta om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Finns det så kommer det så småningom bli rättegång. Att det inte finns ”tillräckligt med bevis” betyder inte att polisen inte tror på dig, utan det betyder att det inte tillräckligt för en juridisk rättegång.

Ett par tips till dig som lever med våld

♥ Ta din rädsla på allvar!

♥ Berätta om din situation för någon.

♥ För dagbok över vad som händer: hot, trakasserier, våld etc. Notera datum, tid, plats. Se till att förvara anteckningarna på en säker plats. Exempelvis hemma hos en vän.

♥ Dokumentera skador. Uppsök sjukvård för rättsläkarintyg eller till fotografera de själv.

♥ Ring en kvinnojour/tjejjour eller annan stödenhet.

♥ Kontakta din socialtjänst och gör en polisanmälan!

♥ Förbered din flykt. Ordna det som behöver ordnas. Lägg alltid nycklar, plånbok och annat viktigt på samma ställe i ditt hem. Ha en övernattningsväska färdigpackad.

 

Till dig som är barn

Att leva i en familj där det förekommer bråk och våld är jättejobbigt. Du är inte ensam – det finns många barn och ungdomar som växer upp i en familj där bråk och våld är vardag. Ingen ska behöva ha det så.

Om man lever i ett hem där det bråkas och slåss så kan man få svårt att koncentrera sig i skolan. Man kan känna sig ledsen och nedstämd och inte orka så mycket. Sådana känslor är helt normalt om man har det jobbigt hemma men det finns hjälp att få och det som händer hemma är ALDRIG ditt fel.

Om du har det jobbigt hemma så kan skolhälsovården vara till hjälp. Skolkurator eller skolsyster vet vart du kan vända dig för att få stöd.

Vi på Sollentuna kvinnojour möter många barn och unga som levt och lever med våld. Till oss kan du höra av dig för råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Även din mamma kan ringa hit för att få hjälp. Det finns också ställen där vuxna som slår och bråkar kan få hjälp att sluta med det. Ring eller mejla oss så berättar vi mer.

Socialtjänsten kan hjälpa din familj att få stöd. Till dem kan man anmäla anonymt om det är barn som far illa. Det finns också en tjejjour i Sollentuna som vet mycket om de här problemen.

Nedan finns länkar till ställen som arbetar särskilt med barn och unga. Om det är riktigt akut och du är jätterädd just nu – ring 112. 

BRIS – Barnens Rätt i Samhället Telefon: 116 111

TJEJJOURER

Sollentuna tjejjour Indra  Telefon: 0735 77 49 51

Sollentuna kvinnojour Telefon: 08-35 60 69

Klicka på namnet för att komma till organisationens hemsida

 

 

Till dig som känner någon som är utsatt

Det krävs civilkurage att våga se, lyssna och agera när man märker att någon i ens närhet blir illa behandlad.

♥ Våga fråga. Om hon inte orkar eller vill ge ett ärligt svar vet hon åtminstone att du finns när hon klarar av att prata om sin situation.

♥ Lyssna och tro på det som kvinnan säger. Våga tro det värsta – det som berättas är ofta bara en del av allt som hänt.

♥ Ring en kvinnojour/tjejjour eller annan stödenhet – även du kan få råd och stöd.

♥ Uppmuntra henne att dokumentera skador, eller ser till att hon uppsöker sjukhus.

♥ Föreslå att hon för dagbok, där hon kan skriva ner om något händer. Skriv själv upp vad du får höra eller iakttar, skriv även tidpunkt. Det kan komma till nytta senare.

♥ Låt kvinnans val vara hennes egna.

♥ Du kan själv göra en polisanmälan eller ringa polisen för råd. Våld i nära relation faller under allmänt åtal.

♥ Finns det barn inblandade är det din skyldighet som medmänniska att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

♥ Glöm inte att sätta gränser för ditt engagemang så att du orkar!